QSL全民明星锦标赛_绝地求生_吃鸡比赛_新浪电竞
05月15日 - 18:00

A组

VS

B组

05月16日 - 18:00

C组

VS

D组

05月17日 - 18:00

A组

VS

C组

05月22日 - 18:00

B组

VS

D组

05月23日 - 18:00

A组

VS

D组

05月24日 - 18:00

B组

VS

C组

06月12日 - 18:00

A组

VS

B组

06月13日 - 18:00

C组

VS

D组

06月14日 - 18:00

A组

VS

B组

06月19日 - 18:00

B组

VS

D组

06月20日 - 18:00

A组

VS

D组

06月21日 - 18:00

B组

VS

C组

06月29日 - 18:00

总决赛DAY1

06月30日 - 18:00

总决赛DAY2

07月01日 - 18:00

总决赛DAY3

 • SnakeTC

  Monkey

  277

  baolei

  Xiaotian

 • EDG

  West

  Heaven

  hannya

  Lin1

 • KG

  ZGG01

  CHANHUI

  Dec_20th

  yyang

 • QM

  jIYy

  PiZz

  WuFeng

  YiZz

 • AG

  2dog

  NuBi

  YuChEn

  Andy

 • XQ

  XIAODU

  COBRA

  CHESHEN

  MANGZAI

 • FPX

  RyaNNNNNN

  Soladrrr

  sunshine

  x1aoTu

 • Efuture

  FZ

  JD

  mumu

  jeff

 • V5

  ShanD1anX

  Lanren

  OB

  Sayaka

 • AST

  CalvinKlein

  x1aOwal

  J1aoyang

  Alovne

 • 4AM

  Longz

  SummerzzZ

  FoeverzzZ

  Kenny

 • iFTY

  APLUSVABLE

  AaronSeagull

  TKzhun

  KENNYOFF

 • LGD

  XIN8

  TJW

  buguniao

  Njasper

 • Lstars

  Armani

  Yc

  1z

  Wang

 • ESTAR

  930

  Panda

  7King

  Sn1per

 • iG

  DDong

  Spinach

  Gray

  Pride

 • Weibo

  AxinxxX

  998

  YLLLLLL

  MasterZy

 • MQ

  BaiShaJun

  AVVei

  AYu

  Yep

 • Fuxk

  117

  AnRan

  WanYu

  0410

 • OMG

  xiaorong

  xiaohaixxxx

  silentBT

  Glionkk

 • Tyloo

  103

  LYY

  CzOoO

  Yuwen

 • QG

  Niko

  Ppp

  ShenS

  Lee

 • 1246

  zixuan

  GaoGeGe

  QAQ

  TAT

 • MK

  AFF

  ColdRain

  Stone

  Ocean

 • LYG

  yyxovo

  Maps

  Ace

  17sasa

 • Fire

  SevenKing

  0001

  0002

  0003

 • Top

  GSQY

  Noth1ng

  HongVTell

  Akira

 • PGT

  Aman

  PipiGuai

  M1LK

  XiaoFF

 • WZ

  icc

  by

  Aru1

  Bgod

 • Fmly

  KoGs

  MaySou1

  Leesitte

  axiao

 • VG

  002

  003

  004

  005

 • 17

  shou

  shox

  47Gamer

  qmcc

 • MDY

  PPY

  FK

  Story

  AZ

 • FTD

  Ayu

  JFY

  YDB

  Tide

 • NG

  Rmeng

  Cy7

  1nvanS

  257three

 • NW

  Txxx

  222

  111

  Efeng

 • WE

  xiaolv

  Yan

  Invincible

  StarLord007

 • CW

  MTyX_X

  CSeven

  oba

  XuanRan

 • TSG

  AwEn

  Zccc

  99

  ZiHao

 • RNG

  jiyunX

  shuaishuai

  ha1ker

  fc4t

积分情况
 • 小组积分赛 5月15日-6月21日

 • 总决赛 6月29日-7月1日

排名

队伍

分组

第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

第五轮

第六轮

总积分

 • 1.

  C

  WZ

  1895

  2140

  -

  -

  -

  -

  4035

  收起

  WzGame_icc

  场均击杀:2.4 总击杀:24

  WzGame_by

  场均击杀:2.6 总击杀:26

  WzGame_Aru1

  场均击杀:1.4 总击杀:14

  WzGame_Bgod

  场均击杀:1.1 总击杀:11

 • 2.

  A

  V5

  1720

  1375

  -

  -

  -

  -

  3095

  展开

  V5_ShanD1anX

  场均击杀:2 总击杀:20

  V5_Lanren

  场均击杀:1.8 总击杀:18

  V5_OB

  场均击杀:1.4 总击杀:14

  V5_Sayaka

  场均击杀:1.1 总击杀:11

 • 3.

  C

  QG

  1670

  1070

  -

  -

  -

  -

  2745

  展开

  QGNiko

  场均击杀:0.4 总击杀:4

  QGPpp

  场均击杀:1.2 总击杀:6

  QGShenS

  场均击杀:1.7 总击杀:17

  QGLee

  场均击杀:0.6 总击杀:6

  QGLin

  场均击杀:0.8 总击杀:4

 • 4.

  A

  KG

  1625

  1040

  -

  -

  -

  -

  2665

  展开

  KG_ZGG01

  场均击杀:1.56 总击杀:14

  KG_CHANHUI

  场均击杀:0.6 总击杀:6

  KG_Dec_20th

  场均击杀:1 总击杀:10

  KG_yyang

  场均击杀:1.5 总击杀:15

 • 5.

  C

  LYG

  1535

  1020

  -

  -

  -

  -

  2555

  展开

  LYG_yyxovo

  场均击杀:1 总击杀:10

  LYG_Maps

  场均击杀:1.33 总击杀:12

  LYG_AceLaoShan

  场均击杀:1.8 总击杀:18

  LYG_17sasa

  场均击杀:0.9 总击杀:9

 • 6.

  A

  AST

  1290

  1260

  -

  -

  -

  -

  2550

  展开

  AST_CalvinKlein

  场均击杀:1.2 总击杀:6

  AST_j1aoyang

  场均击杀:1 总击杀:5

  AST_Alovne

  场均击杀:1 总击杀:5

  AST_x1aOwal

  场均击杀:1.6 总击杀:8

  AST_zRc

  场均击杀:0.6 总击杀:3

  AST_BLA2KfREE

  场均击杀:0.6 总击杀:6

  AST_cb

  场均击杀:1 总击杀:5

 • 7.

  C

  Fire

  1015

  1450

  -

  -

  -

  -

  2465

  展开

  Fire_SevenKing

  场均击杀:1 总击杀:10

  Fire_0001

  场均击杀:1 总击杀:10

  Fire_0002

  场均击杀:1.1 总击杀:11

  Fire_0003

  场均击杀:1.4 总击杀:14

 • 8.

  A

  FPX

  1105

  1175

  -

  -

  -

  -

  2280

  展开

  FPX_RyaNNNNNN

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  FPX_Soladrrr

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  FPX_Sunshine

  场均击杀:1.3 总击杀:13

  FPX_x1aoTU

  场均击杀:1.7 总击杀:17

 • 9.

  A

  SnakeTC

  1385

  855

  -

  -

  -

  -

  2240

  展开

  SnakeTC-277

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  SnakeTC-Monkey

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  SnakeTC-baolei

  场均击杀:1.8 总击杀:18

  SnakeTC-Xiaotian

  场均击杀:0.8 总击杀:8

 • 10.

  A

  AG

  1075

  1125

  -

  -

  -

  -

  2200

  展开

  AG2dog

  场均击杀:0.6 总击杀:6

  AGNuBi

  场均击杀:1.1 总击杀:11

  AGYuChEn

  场均击杀:1 总击杀:10

  AGG1raffa

  场均击杀:0 总击杀:0

  AGAndy

  场均击杀:0.71 总击杀:5

排名

队伍

第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

第五轮

第六轮

击杀

总积分

晋级状况

 • 1.

  V5

  1720

  1735

  -

  -

  -

  -

  63

  3095

  -

 • 2.

  KG

  1625

  1040

  -

  -

  -

  -

  45

  2665

  -

 • 3.

  AST

  1290

  1260

  -

  -

  -

  -

  38

  2550

 • 4.

  FPX

  1105

  1175

  -

  -

  -

  -

  63

  2280

 • 5.

  SnakeTC

  1385

  855

  -

  -

  -

  -

  42

  2240

 • 6.

  AG

  1075

  1125

  -

  -

  -

  -

  32

  2200

 • 7.

  XQ

  1015

  1045

  -

  -

  -

  -

  32

  2060

 • 8.

  EDG

  1265

  620

  -

  -

  -

  -

  39

  1885

 • 9.

  QM

  875

  925

  -

  -

  -

  -

  24

  1800

 • 10.

  Efuture

  830

  610

  -

  -

  -

  -

  12

  1440

排名

队伍

第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

第五轮

第六轮

击杀

总积分

晋级状况

 • 1.

  OMG

  1870

  -

  -

  -

  -

  -

  40

  1870

 • 2.

  Lstars

  1315

  -

  -

  -

  -

  -

  21

  1315

 • 3.

  Weibo

  1070

  -

  -

  -

  -

  -

  18

  1070

 • 4.

  FUXK

  935

  -

  -

  -

  -

  -

  15

  935

 • 5.

  IG

  925

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  925

 • 6.

  MQ

  835

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  835

 • 7.

  LGD

  775

  -

  -

  -

  -

  -

  11

  775

 • 8.

  eStarFire

  620

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  620

 • 9.

  4AM

  575

  -

  -

  -

  -

  -

  11

  575

 • 10.

  iFTY

  570

  -

  -

  -

  -

  -

  12

  570

排名

队伍

第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

第五轮

第六轮

击杀

总积分

晋级状况

 • 1.

  WZ

  1895

  2140

  -

  -

  -

  -

  75

  4035

 • 2.

  QG

  1675

  1070

  -

  -

  -

  -

  37

  2745

 • 3.

  LYG

  1535

  1020

  -

  -

  -

  -

  49

  2555

 • 4.

  Fire

  1015

  1450

  -

  -

  -

  -

  45

  2465

 • 5.

  MK

  980

  1190

  -

  -

  -

  -

  34

  2170

 • 6.

  TOP

  1255

  830

  -

  -

  -

  -

  26

  2085

 • 7.

  Fmly

  635

  1225

  -

  -

  -

  -

  24

  1860

 • 8.

  Tyloo

  730

  1125

  -

  -

  -

  -

  31

  1855

 • 9.

  PGT

  640

  820

  -

  -

  -

  -

  24

  1460

 • 10.

  1246

  560

  685

  -

  -

  -

  -

  25

  1245

排名

队伍

第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

第五轮

第六轮

击杀

总积分

晋级状况

 • 1.

  17

  2065

  -

  -

  -

  -

  -

  49

  2065

 • 2.

  VG

  1750

  -

  -

  -

  -

  -

  38

  1750

 • 3.

  FTD

  1255

  -

  -

  -

  -

  -

  19

  1255

 • 4.

  CWG

  1225

  -

  -

  -

  -

  -

  17

  1225

 • 5.

  WE

  885

  -

  -

  -

  -

  -

  15

  885

 • 6.

  NW

  745

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  745

 • 7.

  NG

  710

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  710

 • 8.

  TSG

  650

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  650

 • 9.

  RNG

  650

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  650

 • 10.

  MDY

  610

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  610

队伍击杀榜

Total number of team kills

排名

队伍

总击杀数

 • 1.

  WZ

  75

  收起

  WzGame_icc

  场均击杀:2.4 总击杀:24

  WzGame_by

  场均击杀:2.6 总击杀:26

  WzGame_Aru1

  场均击杀:1.4 总击杀:14

  WzGame_Bgod

  场均击杀:1.1 总击杀:11

 • 2.

  V5

  63

  展开

  V5_ShanD1anX

  场均击杀:2 总击杀:20

  V5_Lanren

  场均击杀:1.8 总击杀:18

  V5_OB

  场均击杀:1.4 总击杀:14

  V5_Sayaka

  场均击杀:1.1 总击杀:11

 • 3.

  LYG

  49

  展开

  LYG_yyxovo

  场均击杀:1 总击杀:10

  LYG_Maps

  场均击杀:1.33 总击杀:12

  LYG_AceLaoShan

  场均击杀:1.8 总击杀:18

  LYG_17sasa

  场均击杀:0.9 总击杀:9

 • 3.

  17

  49

  展开

  17_shou

  场均击杀:5.2 总击杀:26

  17_shox

  场均击杀:2.6 总击杀:13

  17_47gamer

  场均击杀:0.8 总击杀:4

  17_qmcc

  场均击杀:1.2 总击杀:6

 • 5.

  FPX

  46

  展开

  FPX_RyaNNNNNN

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  FPX_Soladrrr

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  FPX_Sunshine

  场均击杀:1.3 总击杀:13

  FPX_x1aoTu

  场均击杀:1.7 总击杀:17

 • 6.

  Fire

  45

  展开

  Fire_SevenKing

  场均击杀:1 总击杀:10

  Fire_0001

  场均击杀:1 总击杀:10

  Fire_0002

  场均击杀:1.1 总击杀:11

  Fire_0003

  场均击杀:1.4 总击杀:14

 • 6.

  KG

  45

  展开

  KG_ZGG01

  场均击杀:1.56 总击杀:14

  KG_CHANHUI

  场均击杀:0.6 总击杀:6

  KG_Dec_20th

  场均击杀:1 总击杀:10

  KG_yyang

  场均击杀:1.5 总击杀:15

 • 8.

  SnakeTC

  42

  展开

  SnakeTC_277

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  SnakeTC_Monkey

  场均击杀:0.8 总击杀:8

  SnakeTC_baolei

  场均击杀:1.8 总击杀:18

  SnakeTC_Xiaotian

  场均击杀:0.8 总击杀:8

 • 9.

  OMG

  40

  展开

  OMGxiaorong

  场均击杀:1.6 总击杀:8

  OMGxiaohaixxxx

  场均击杀:3 总击杀:15

  OMGsilentBT

  场均击杀:1.8 总击杀:9

  OMGlionkk

  场均击杀:1.6 总击杀:8

 • 10.

  EDG

  39

  展开

  EDG_West

  场均击杀:0.5 总击杀:5

  EDG_Heaven

  场均击杀:1.6 总击杀:16

  EDG_Hannya

  场均击杀:0.7 总击杀:7

  EDG_Lin1

  场均击杀:1.1 总击杀:11

个人击杀榜

Total number of team kills

排名

队伍

队员

总击杀数

 • 1.

  17

  17_shou

  26

 • 2.

  WZ

  WzGame_by

  26

 • 3.

  WZ

  WzGame_icc

  24

 • 4.

  V5

  V5_ShanD1anX

  20

 • 5.

  V5

  V5_Lanren

  18

 • 6.

  LYG

  LYG_AceLaoShan

  18

 • 7.

  SnakeTC

  SnakeTC_baolei

  18

 • 8.

  FPX

  FPX_x1aoTu

  17

 • 9.

  QG

  QGShenS

  17

 • 10.

  EDG

  EDG_Heaven

  16